Tietosuojaseloste

yhdistetty rekisteriseloste 

                                                                                        informointiasiakirja                                                                              
                                                                                        Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

 

                                                                                        Laatimispvm


1. Rekisterinpitäjä

 Nimi

Mentujen Sukuseura ry

Marja-Liisa Lumaja, puheenjohtaja

Puh 050-5907116

Heinäsuontie 347, Herrala

marja.lumaja@dnainternet.net


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö


Marja-Liisa Lumaja, puheenjohtaja

Puh 050-5907116

Heinäsuontie 347, Herrala

marja.lumaja@dnainternet.net3. Rekisterin nimi

(nimen tulee kuvata rekisterin tietosisältöä)


                                     

 Sukututkimusrekisteri

                                        


4. Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus


(Jos henkilötietojen käsittely on ulkoistettu, tästä voidaan sisällyttää maininta tähän kohtaan.


 Rekisteriä pidetään sukututkimustarkoituksessa

 


 

Tutkimus tulee olemaan osana painettavassa kirjassa, joka on kaikkien ostettavissa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietoje nottaminen rekisteriin
5. Rekisterin tietosisältö

 

(Esim. rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero jne.)

 

Henkilön nimi, syntymäaika, kuolinaika, vihittyaika, puoliso, puolison vanhemmat, lapset, ammatti, harrastukset, yhteystiedot.

Henkilötunnusta ei oteta rekisteriin.

Kyselylomake liitteenä.

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

(Mitä tietoja saadaan, keneltä ja millä perusteella, esim. suostumus tai lainsäännös)

 

Kirkonkirjat, artikkelit, matrikkelit, tietokirjallisuus, lehtijulkaisut, väestörekisteri

henkilöltä itseltään kyselylomakkeella.

 

 

 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

 

Rekisteritietoja ei anneta ulkopuolisille.

 

 

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

 

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

 

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Käytetään Sukujutut -ohjelmaa. Salasanalla estetään pääsy tiedostoon.

 

 

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden toteuttaminen

(Kuvataan tarkastusoikeuden sisältö HetiL 26-28 §:n mukaisesti. Merkitään kenelle tarkastuspyynnöt
osoitetaan)

 

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Kerran vuodessa toteutettuna on maksuton. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Marja-Liisa Lumaja, puheenjohtaja

Puh 050-5907116

Heinäsuontie 347, Herrala

marja.lumaja@dnainternet.net

 

 

10. Tiedon korjaaminen ja

tiedon korjaamisen toteuttaminen

(Kuvataan tiedonkorjaamisoikeuden sisältö  HetiL 29 §:n mukaisesti. Merkitään kenelle tiedonkorjaamispyynnöt
osoitetaan)

 

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

 

Marja-Liisa Lumaja, puheenjohtaja

Puh 050-5907116

Heinäsuontie 347, Herrala

marja.lumaja@dnainternet.net

 


11. Muut mahdolliset oikeudet

(Esim. HetiL 30 §:ssä säädetty rekisteröidyn  oikeus kieltää itseään koskevien hlötietojen  käsittely. Merkitään kenelle kielto osoitetaan)

 

Henkilötietojen käsittely rekisterissä voidaan kieltää.

Kielto osoitetaan:

Marja-Liisa Lumaja, puheenjohtaja

Puh 050-5907116

Heinäsuontie 347, Herrala

marja.lumaja@dnainternet.net


  Ohjeita tietosuojaselosteen käytöstä ja merkityksestä löytyy tietosuojavaltuutetun esitteestä ”Laadi tietosuojaseloste” 
  (Hyvä tietää 3/2004, 24.9.2004)

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO                 MALLILOMAKE                 17.06.2005

puh. 010 36 66700 (vaihde)                                                                

puh. 010 36 16670 (neuvonta klo 9.00 – 15.00)            telefax 010 36 66735      www.tietosuoja.fi

 Haluamme ilmoittaa, että antamiasi henkilötietoja säilytämme ja käsittelemme tietosuojaselosteen mukaisesti.